Jesteś tutaj: HomeOferta

Oferta Współpracy

Warsztaty Wagonów Kolejowych w Łapach oferują   usługi napraw wagonów towarowych wszystkich typów.

Poniżej przedstawiamy możliwości techniczno – produkcyjne naszego zakładu:

1. Przeglądy i naprawy okresowe główne i rewizyjne wagonów towarowych, a w szczególności wagonów serii:

- E   węglarek budowy normalnej,

- F   węglarek budowy specjalnej,

- G   krytych budowy normalnej,

- H   krytych budowy specjalnej,

- K   platform na osiach budowy normalnej,

- R   platform na wózkach budowy normalnej,

- S   platform na wózkach budowy specjalnej,

- T   z otwieranym dachem,

- U specjalnych,

- Z wagonów cystern.

2. Naprawa typowych zespołów, podzespołów i elementów oraz części powierzonych do naprawianych wagonów:

           a. układy hamulcowe z zaworami typu Oerlicon (z przystawkami i zaworami ważą­

               cymi), Knorr, w tym:

     - regeneracja części układów hamulcowych,

     - modernizacja zaworów (Est3e na Est3f) i układów hamulcowych,

           b. układy biegowe - wózki, zestawy kołowe (o rozstawie 1435mm) i maźnice,          

     usprężynowienie wózków, w tym:

       - regeneracja części układów biegowych,

       - obręczowanie zestawów kołowych,

       - przetaczanie zarysu zestawu kołowego,

       - zapracowywanie kół bosych i monobloków na oś,

       - modernizacja węzłów tłumiących wózków (25TN na 26 TN)

           c.   urządzenia cięgłowo - zderzne,

       - regeneracja zderzaków o skoku 75 i 105mm,

       - regeneracja podstaw, haków i cięgieł urządzeń cięgłowych,

       - regeneracja i wykonywanie prowadników haków cięgłowych,

           d.   podwozia,

               - naprawa poprzez: spawanie pęknięć, wymianę, prostowanie, wstawanie          

                   wstawek elementów konstrukcyjnych,

               - wykonywanie detali i części podwozia np. czołownic, ostojnic, podłużnic,

                 ukośnic, wsporników, belek skrętowych, belek grzbietowych, wideł maźniczych    

                 wagonów dwuosiowych, tulei, sworzni, itp.

               - regeneracja części podwozia,

           e. nadwozia,

               - naprawa poprzez: spawanie pęknięć, wymianę, wstawanie wstawek,  

                 prostowanie elementów konstrukcyjnych,

               - wykonywanie dachów i elementów konstrukcyjnych dachów wagonów krytych,

                 tj. krokwie, poszycie, wzmocnienia,

               - wykonywanie osprzętu i ścian bocznych stalowych i aluminiowych wagonów
                 z rozsuwanymi ścianami bocznymi,

     - wykonywanie drzwi w wersji spawanej do wagonów węglarek,

     - wykonywanie bortów, kłonic, do wagonów platform,

           f. urządzenia zewnętrzne,

               - regeneracja i naprawa urz. zewnętrznych poprzez : spawanie pęknięć,                  

                 wymianę, wstawanie wstawek, prostowanie elementów konstrukcyjnych,

               - wykonywanie nowych elementów urządzeń zewnętrznych: stopnie, pomosty,

                 uchwyty, wsporniki itp.

g. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez piaskowanie, malowanie

     konstrukcji farbami: rozpuszczalnikowymi, chemoutwardzalnymi, wodnymi.

3. Uprawnienia TDT:

   - do naprawy i modernizacji zbiorników cystern kolejowych wraz z osprzętem do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 2, 3, 8 i 9 wg RID wraz z wyposażeniem obsługowym zbiorników do przewozu materiałów sypkich napełnianych i/lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

- do naprawy i modernizacji zbiorników do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane i opróżniane

4. Wykonywanie konstrukcji stalowych spawanych również wielkogabarytowych (możliwość załadunku konstrukcji na platformy kolejowe, suwnie umożliwiają udźwig do 20 ton)